עושים סדר

TV item

אייטם בתכנית ״עושים סדר״, עם בן כספית. אורחים: איל דנון, מנהל המרכז לאמנות דיגיטלית, תקוה סדס - תושבת שכונה וחברה בצוות המוזיאון
לצפיה החל מ- 01:00